เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

แชร์บล๊อก

2012-06-23 02:10
ประวัติศาสตร์
NHEURFARR
ศรีโหม้ วิชัย ชาวเชียงใหม่คนแรกที่เดินทางไปอเมริกา พ.ศ. ๒ ๔๓๒-๒๔๓
facebook Nheurfarr Punyadee