เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

  • pongsakorn

    SCFm radio 101.75 MHz

                 สวัสดีคคร้าบ พี่ๆน้องๆชาว ที่นี่ล้านนา และ ชาว ScfM Radio ทุกท่าน  กระผม DJ แอ๊ทตี้ ครับ มากจากเชียงรายโดยตรง เล้ยนะ เครื่
  • pongsakorn

    วง SLEEP SHAKE

    CB Entertainment Go.. ร่วมกับ สถานีวิทยุ ท้องถิ่นไทยคนพื้นเมือง 101.75 MHz ขอเสนอ   วงดนตรี แห่งอิสระเสรีทางความคิดแนวใหม่ของเด็กไทย ภาคเหนือ ได้แก่.......