put
ถ้าคุณรู้จักหรืออยากทำความรู้จักกับput,สามารถเพิ่มเธอ/เขาเป็นเพื่อน.เพื่อทำความรู้จัก,ทราบความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
เพิ่มputเป็นเพื่อน