เรียนภาษาไตลื้อ จาก หนังเก่าไตลื้อ – หมากโกกเต้าไหลนอง

#หนังเก่าไตลื้อ #สิบสองปันนา #ภาษาไตลื้อ #หมากโกกเต้าไห …

วรรณกรรมคำกลอนร่วมสมัย เรื่อง โควิด 62 (Covid 19) โดย..พญางูเขียว

วรรณกรรมคำกลอนร่วมสมัย เรื่อง โควิด 62 (Covid 19) โดย.. …