วรรณกรรมคำกลอนร่วมสมัย เรื่อง โควิด 62 (Covid 19) โดย..พญางูเขียว

วรรณกรรมคำกลอนร่วมสมัย เรื่อง โควิด 62 (Covid 19) โดย.. …

“3 มุมมอง ก่อนตัดสินใจ ว่าจะคบหรือจะเลิก” มีประโยชน์มาก ฟังให้จบ ถ้าอยากมีรักดีๆ

มีประโยชน์มาก ฟังให้จบ ถ้าอยากมีรักดีๆ จะคบต่อหรือจะเลิ …