เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Lannamagazine

Lannamagazine的บล๊อก

Lannamagazine的主頁 | ดูทั้งหมด

รูปหล่อจำลองครูบาศรีวิชัยใหญ่ที่สุดในโลก

2012-01-10 23:00
 
 

ลำพูนสร้างรูปหล่อจำลองครูบาศรีวิชัยใหญ่ที่สุดในประเทศ

การก่อสร้างรูปจำลอง องค์ครูบาศรีวิชัย นั่งสมาธิขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ริมถนนสายลำพูน-เชียงใหม่ ที่วัดดอยติ อำเภอเมืองลำพูน เสร็จสิ้นแล้ว 

จังหวัดลำพูนได้จัดสร้างรูปจำลอง องค์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาในท่า นั่งสมาธิขนาดความสูง 21 เมตร 
ฐานกว้าง 18 เมตร นับเป็นรูปปั้นองค์นั่งสมาธิขนาดสูง ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่ริมถนนสายลำพูน-เชียงใหม่ 
บริเวณวัดดอยติ อำเภอเมืองลำพูน

มุ่งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา ระลึกถึงคุณความดีของครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่
ได้สร้างคุณูปการแก่ทางพระพุทธศาสนาและประชาชน เป็นอันมาก นอกจากนี้ยังมุ่งให้เป็นจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว
ของจังหวัดลำพูนด้วย ซึ่งผู้ที่ สัญจรผ่านถนนสายลำพูน-เชียงใหม่ จะมองเห็นรูปปั้นองค์ใหญ่อยู่เหนือเขาดอยติ
ได้อย่าง ชัดเจนและบริเวณใกล้เคียงยังได้จัดสร้างศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้างานศิลปะหัตกรรม และ
ผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดลำพูนอีกด้วย สำหรับในส่วนของ องค์รูปจำลอง ครูบาศรีวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังต้อง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ เพื่อรองรับการมาสักการะเยี่ยมชมของ
นักท่องเที่ยวและ พุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างให้แล้วเสร็จ ในปี 2555 นี้อย่างแน่นอน 

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำพูน ช่างภาพ: ส.ปชส.ลำพูน
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=120110143932
10 มกราคม 2555
-----------------------------------------------------------
องค์ครูบาศรีวิชัย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ริมถนนลำปาง-เชียงใหม่ บริเวณวัดดอยติ จังหวัดลำพูน ใกล้เสร็จแล้ว

องค์ครูบาศรีวิชัย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ริมถนนลำปาง-เชียงใหม่ บริเวณวัดดอยติ จังหวัดลำพูน ใกล้เสร็จแล้ว

จากการที่ข้าราชการและประชาชนจังหวัดลำพูนร่วมกันสร้างองค์ครูบาศรีวิชัย ความสูงองค์ 21 เมตร ฐานองค์
กว้าง 18 เมตร ที่วัดดอยติ บริเวณสามแยกดอยติ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมืองลำพูนทางเข้าสู่เมืองลำพูน

ตามโครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าและ จุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาจังหวัดลำพูน
สู่มรดกโลก โดยพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี เอกลักษณ์โดดเด่น เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน และการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว โดยใช้งบยุทธศาสตร์ จังหวัด 
31 ล้านบาท และเงินบริจาคของประชาชนจากการทอดผ้าป่า อีกจำนวน 5,685,407 บาท ขณะนี้ได้สร้างรูปหล่อ
องค์ครูบาศรีวิชัย ดำเนินการไปแล้ว 90% โดยก่อสร้างรูปหล่อองค์ครูบาศรีวิชัยลักษณะนั่งได้ก่อสร้างถึงช่วงส่วนหัว
และตกแต่งใบหน้าส่วนการก่อสร้างระบบฐานรากและฐานองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ดำเนินการไปแล้ว 90% 
งานก่อสร้างลิฟต์ภูเขาดำเนินการไปแล้ว 15% สำหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถและลานอเนกประสงค์ 
ลานค้าชุมชน ร้านจำหน่ายสินค้า ห้องน้ำสาธารณะ อยู่ระหว่างการก็สร้างควบคู่กันไป 

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ ส.ปชส.ลำพูน
http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=111124150214
24 พฤศจิกายน 2554
แชร์ 35676 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น