เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

maimao

maimao的บล๊อก

maimao的主頁 | ดูทั้งหมด

ปฎิทินงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าธันวาคม2552

2009-12-13 12:22
 
 

ปฎิทินงาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน  

ประจำเดือน ธันวาคม  2552  

ว/ด/ป สถานที่ กิจกรรม ผู้ประสานงาน
1/12/52 สำนักบริการวิชาการ (UNISERVE)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ถอดบทเรียน โครงการ เข้าพรรษานี้

ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า 21โครงการ

วิษณุ
2/12/52 โรงแรมเทวราช  จ.น่าน เวทีสานพลังคนน่านรักลูกหลาน ต้านภัยเหล้าเบียร์ ธงชัย
? วัดป่าม่วง อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่งานบุญ วิษณุ
3/12/52 วัดป่าม่วง อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่งานบุญ วิษณุ
4/12/52 วัดศรีโคมคำ มจร.วิทยาเขตพะเยา พัฒนาโครงการ พรบ. ธงชัย
? อบต. ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่งานบุญ วิษณุ
5/12/52 วัดกิ่วพร้าว อ.แม่จัน จ.เชียงราย ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่งานบุญ วิษณุ
6/12/52 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จ.พะเยา

ลงพื้นที่สังเกตการณ์ ประชุม NGO

(คนรักพะเยา)

ธงชัย
8/12/52 สนง. ประชุมภายในทีม ธงชัย
9/12/52 สนง. ประชุมภายในทีม ธงชัย
10/12/52 สสจ.  จ.แม่ฮองสอน พัฒนาโครงการ พรบ./ ติดตามการเงินเข้าพรรษาปี51 ธงชัย
11/12/52 ร.พ.ปาย อ.ปาย  จ.แม่ฮองสอน พัฒนาโครงการ พรบ./ ติดตามการเงินเข้าพรรษาปี51 ธงชัย
12/12/52 จ.ลำปาง ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่งานบุญ วิษณุ
13/12/52      
14/12/52 เทศบาลเมืองน่าน  จ.น่าน เวที สปสช. จังหวัดน่าน พี่อ้อ
14/12/52 วัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา  จ.เชียงใหม่   ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่งานบุญ วิษณุ
15/12/52 ศูนย์พัฒนาชนบท(PDA) แม่เมาะ  จ.ลำปาง เวที ?สังฆะเสวนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน? ธงชัย
16-17/12/52 วัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่งานบุญ วิษณุ
17/12/52 โรงแรมเทวราช   จ.น่าน

งานแต่งปลอดเหล้าระดับจังหวัด

(ป้าจิตรวดี)

หมอติ่ง
18/12/52 สนง. ประชุมเตรียมงานมหกรรม/ งานประชุมประชาคม  
18-19/12/52 อบต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่งานบุญ วิษณุ
20/12//52 สำนักบริการวิชาการ  (UNISERVE)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประชุมประชาคมงดเหล้า  

8 จังหวัดภาคเหนือบน

ธงชัย
21-22/12/52 อบต.ท่าพระ อ.ท่าวังผา  จ.น่าน ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่งานบุญ วิษณุ
22/12/52 เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ถอดบทเรียนงานประเพณียี่เป็ง 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย
23-24/12/52 อบต. ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่งานบุญ วิษณุ
24/12/52 กทม.

ถอดบทเรียนลอยกระทงสร้างสุข52

แผนทุนฯ

ธงชัย
26/12/52      
28-29/12/52 โรงเรียนวัดตอนิมิต  อ.สูงเม่น จ.แพร่ ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่งานบุญ วิษณุ
30/12/52 วัดพระสิงห์วรวิหาร,วัดพระธาตุดอยสุเทพ งาน Count down/Count ธรรม นัดดอย
31/12/52 วัดพระธาตุหริภุญชัย งาน Count down/Count ธรรม นัดดอย

   

ใครว่างก็ไปร่วมงานกันได้นะครับ

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือบน

โทร. ๐๘๖-๙๑๘๑๓๒๖,๐๘๔-๔๕๔๒๙๐๒,๐๘๔-๘๗๑๑๕๖๗ โทรสาร. ๐๕๓-๕๓๗๗๘๓  

Email. Thongchai_mbu@hotmail.com.  

 

 

แชร์ 1125 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น