เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

maimao

maimao的บล๊อก

maimao的主頁 | ดูทั้งหมด

ยี่เป็งเชียงใหม่ ทำไมต้องปลอดเหล้า?

2009-10-25 02:17
 
 

เวทีสาธารณะ ?งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ทำไมต้องปลอดเหล้า ??

วันที่ 25 ตุลาคม 2552 เวลา 16.30 น.-19.30 น.

ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

?       ที่มาและความสำคัญ

 

            ในอดีต เมื่อถึงเดือนยี่ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ค่ำ เมืองเชียงใหม่สว่างไสวไปด้วย ?โคมยี่เป็ง? และ ?ผางประทีป? บ้านและวัดสะอาดงดงามด้วยซุ้มประตูป่า แม่น้ำเต็มไปด้วยสายประทีป ผู้คนเบิกบานเปี่ยมความสุขจากศรัทธาพระพุทธศาสนา ภาพเหล่านี้ค่อย ๆ จางหายไปตามกาลเวลา จะเห็นว่า   การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีปริมาณสูงขึ้นพร้อมๆ กับการปริมาณการเพิ่มของร้านอาหาร ลานเบียร์และซุ้มจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะกิจ ในช่วงประเพณียี่เป็ง และที่สำคัญจากสถิติการดื่ม         กลุ่มวัยรุ่นดื่มในปริมาณสูงเป็นอันดับสอง รองจากวัยทำงาน และสูงเป็นอันดับหนึ่งในปัญหาด้านต่างๆ 

จากข้อมูลการสำรวจจึงน่าวิตกว่า ปัญหาทั้งหลายมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ   ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่โดยภาพรวมแล้วเป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทบทั้งสิ้น

ประชาชนชาวเชียงใหม่ ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองให้ความเห็นว่า ไม่กล้ามาลอยกระทงในเมืองเนื่องจากเสี่ยงต่อความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ต้องพาครอบครัวออกไปลอยกระทงรอบนอกห่างจากสถานที่จัดงานในเมืองซึ่งมีนักท่องเที่ยวมากๆ  ดังนั้นประเพณีเดือนยี่เป็งของชาวล้านนาจึงมิได้เป็นประเพณีสำหรับชาวล้านนาดังที่เป็นมาในอดีต

เครือข่ายความร่วมมือระดับจังหวัด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการ-อนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด เครือข่ายวัฒนธรรม เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย เครือข่ายด้านสุขภาพ เครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาล  เทศบาลนครเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพงาน เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ 7 สถาบัน เครือข่ายดนตรีสร้างสรรค์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายดนตรีสร้างสุข สมาคมภัตตาคารไทย ฯลฯ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น ที่ต้องเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วนในการกำหนดมาตรการทางสังคม เพื่อลดปัญหาที่เกิดมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดังกล่าว รวมถึงรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวประชาชน มาเที่ยวงานประเพณียี่เป็งได้อย่างสนุก ปลอดภัย ปราศจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่การเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่สร้างความสุข โดยจัด ?เวทีดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุข ไร้แอลกอฮอล์? ในรูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชน,นักเรียนและนักศึกษา รวมถึงผู้พิการ ที่สนใจซึ่งเล่นดนตรีอยู่แล้ว มาทำกิจกรรมและแสดงร่วมกัน ในบริเวณจัดงาน ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจเช่น เป็นจุดสาธิตและสอนการทำกระทง, จุดลอยกระทงสาย (กระทงกาบกล้วย), จุดปล่อยโคมลอยปลอดภัย, ถนนคนเดินฉบับนักเรียนนักศึกษา, ดูหนังสั้น ฯลฯ

            ในครั้งนี้จึงได้มีการจัดเวทีสาธารณะ ?งานประเพณีเดือนยี่เป็งทำไมต้องปลอดเหล้า?? เพื่อ กระตุ้นให้เกิดแนวทางการจัดงานประเพณียี่เป็ง ที่ลดปัญหาและสร้างเสริมสุขภาวะให้กับคนเชียงใหม่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2552 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป

 

?       วัตถุประสงค์

1.      เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ผลกระทบและปัญหาสังคมที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานยี่เป็งเชียงใหม่

2.      เพื่อสะท้อนมุมมอง งานประเพณีที่คนเชียงใหม่อยากเห็นร่วมกัน

3.      เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ในงานยี่เป็งเชียงใหม่

 

?       ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา จำนวน 6 ท่าน

1.      พระสงฆ์ พระมหา ดร.ดวงจันทร์  คุตฺตสีโล เจ้าอาวาสวัดพันแหวน

2.      ปลัดเทศบาล ดร.เคน   สันติธรรม

3.      ผู้บังคับการจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรีสมหมาย  กองวิสัยสุข

4.      สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  เจ้าดวงเดือน   ณ เชียงใหม่

5.      นักวิจัย นักพัฒนา  อ.นพพร  นิลณรงค์

6.      ตัวแทนสื่อประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณรชต   สหชัยเสรี

7.      พิธีกรดำเนินรายการ ..............................(คุณยุ้ย)

 

?           ผู้ร่วมเวที จำนวน 200 คน

1.      เครือข่ายเยาวชนนักศึกษา 7 สถาบันจังหวัดเชียงใหม่

2.      เครือข่ายดนตรีสร้างสรรค์  จังหวัดเชียงใหม่

3.      สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่

4.      ชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

5.      เครือข่ายเหยื่อ เมาไม่ขับ

6.      เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

7.      คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด

8.      เครือข่ายสื่อมวลชน

 

 

?           กระบวนการและเนื้อหา

1.      เกริ่นนำ ภาพความงดงามวิถีชีวิตคนเมืองเชียงใหม่ในประเพณียี่เป็ง ในอดีต (การแสดงจากเครือข่ายเยาวชน)

2.      พิธีกรนำเข้าสู่รายการ ?งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ทำไมต้องปลอดเหล้า??

3.      ผู้ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยน ประเด็น

-          ทุนทางวัฒนธรรมในสังคมคนเมืองเชียงใหม่ โดย พระมหาดร.ดวงจันทร์  คุตฺตสีโล,

                                        เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

-          ประเพณีที่งดงามกับความเสื่อม สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น   โดย

                                        เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่, คุณรชต สหชัยเสรี, คุณนพพร  นิลณรงค์,  ผู้เข้าร่วมเวที อื่น ๆ

-          แสดงความคิดเห็นมุมมอง ยี่เป็งที่คนเชียงใหม่อยากเห็น โดย พระมหาดร.ดวงจันทร์  คุตฺตสีโล, เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่, คุณรชต สหชัยเสรี,คุณนพพร  นิลณรงค์ ผู้เข้าร่วมเวที อื่น ๆ

                                 -     เสนอทางออก แนวทางแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

                                       โดย   ผู้ร่วมเสวนาทุกท่าน, ผู้ร่วมเวทีสาธารณะอื่น ๆ

-          ความพยายามในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหารวมถึงลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

                                 แอลกอฮอล์ของสังคมโดยรวม  โดย ดร.เคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่,ผู้  

                                        บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

                                 -    กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ 7   

                                       สถาบันจังหวัดเชียงใหม่

      4. สื่อมวลชวน สัมภาษณ์ ผู้ร่วมเวทีเสวนาแต่ละท่าน

 

 

 

แชร์ 1395 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น