เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

thejeekung

thejeekung的บล๊อก

thejeekung的主頁 | ดูทั้งหมด

ค่าว สาวงามล้านนา เดอะจิ๊กุ่ง

2017-04-19 12:38
 
 

.
งามแต๊หนา หยังมาน่าฮัก
หันแล้วไคร่ตั๊ก สลักวจี๋
ทาแป้งเล็กน้อย ริ้วรอยบ่มี๋
คิ้วต๋าปอดี แต่งสีบ่ต้อง
ขาวนวลใย หัวใจ๋ใฝ่ข้อง
ไคร่นั่งผ่อมอง อย่างนั้น
บ่กล้าขอใจ๋ ของนายนาฏจั๊น
ผ่อเพียงเต้าอั้น บ่ดาย
บุญต๋าอ้ายแต๊ แม่แก้วคิงผาย
หัวอกคำจาย บ่หมายใฝ่เฝ้า
งามอย่างนี้หนา โนจานาฏเจ้า
แฟนต้องหล่อเลา เลิศล้ำ
อ้ายคนตุ๊กข์จน จ๋ำทนหม่นจ๊ำ
เหมือนมนุษย์ถ้ำ เดียวดาย
บ่หวังดึงฟ้า หื้อมาหมั้นหมาย
ย้อนว่าคำจาย อ้ายมันต่ำต้อย
กุศลบ่หนุน ผลบุญก่อหน้อย
เข็นครกขึ้นดอย ยากแต๊
แข่งวาสนา นั้นนาบ่แป๊
จะแอ้ขะแหม้ ก่อดาย
หวังเพียงแค่น้อง สายทองบัวผาย
จ๋ำชื่อคำจาย เอาไว้สักถ้อย
อ้ายบุญบ่สูง ชื่อจิ๊กุ่งหน้อย
เป๋นคนต่ำต้อย เตียวดิน
หวังจักบินมาอยู่ใกล้ๆ
ขอน้องอย่าได้ ดูแควน
บ่หวังเป๋นแฟน จู๋งแขนเกี่ยวก้อย
ส่งยิ้มสักหน้อยก่อปอใจ๋แล้วนายเหย ^ ^
.
เดอะจิ๊กุ่ง
19.07 น.
12-4-2560

สาวงามล้านนา

แชร์ 2302 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น