เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

thejeekung

thejeekung的บล๊อก

thejeekung的主頁 | ดูทั้งหมด

ทางออกของการเมืองไทย

2014-03-28 09:10
 
 

ข้อเสนอแนะเน่อครับ เผื่อจะเป๋นประโยชน์ ^^
--------------------------------------

....ทางออกประเทศไทย....

ผมไม่เห็นด้วยกับการแยกประเทศ...
และผมมองว่าประเทศไทยยังเดินหน้าต่อไปได้
การแยกประเทศจะต่างอะไรกับการถอยหลังเข้าคลอง

ในเมื่อทุกฝ่ายเห็นควรว่าต้องปฏิรูปประเทศ
คำถามสำคัญที่เราจำเป็นต้องสอบถามทั้งสองฝ่ายก็คือ
ในประเทศนี้แต่ละฝ่ายยอมรับให้ใครเป็นคนกลางในการปฏิรูปบ้าง
ฝ่ายซ้ายบอกมาว่ามีใครบ้าง
ฝ่ายขวาบอกมาว่ามีใครบ้าง
แล้วลองมาดูซิว่า ในรายชื่อของทั้งสองฝ่าย
มีใครบ้างที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย

คนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าเป็นกลาง
คนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่ามีความสามารถ
แม้ไม่ดีไปทั้งหมด ขอแค่ให้ดีที่สุด เท่าที่คนในประเทศนี้จะยอมรับได้

อย่าเลือกมาแค่คนเดียว ให้เลือกเป็นคณะกรรมการ หรือคณะบุคคล
อาจให้ชื่อว่า "คณะกรรมการกลางเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย"
หน้าที่คือร่าง "แผนปฏิรูปประเทศไทย" 

ให้ผู้นำของทั้งสองฝ่ายเสนอมา เมื่อได้รายชื่อตามที่ต้องการแล้ว
ให้คณะกรรมการกลางเลือกใครสักคนมาเป็นประธานสภาปฏิรูป
ให้ประธานสภาปฏิรูปทำหน้าที่บริหารการทำงานของสภาตามความเหมาะสม

กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมว่าจะใช้เวลาร่างแผนปฏิรูปกี่วันกี่เดือน
ในระหว่างที่รอแผนปฏิรูป ให้ทุกฝ่ายแยกย้ายกันกลับบ้าน ไปทำงานของตัวเองปกติ 
ไม่มีเหตุผล หรือความจำเป็นใดที่ต้องชุมนุมทางการเมืองในช่วงนี้

จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อรวบรวมความเห็นจากทุกฝ่าย
นำแผนปฏิรูปมาทำประชามติ เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนทั้งประเทศ

เมื่อแผนปฏิรูปประเทศฯ ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่
ให้ดำเนินการตามแผนปฏิรูปนั้น
เช่น จะปฏิรูปการเลือกตั้งอย่างไร เพื่อสรรหาคนดีมีความสามารถมาบริหารประเทศ
จะปฏิรูประบบการบริหารอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ และการคอรัปชั่นน้อยลง
จะปฏิรูประบบการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารอย่างไร 

ถึงเวลาแล้วที่เราจะเดินหน้าไปด้วยกันครับ
มองไปข้างหน้า .... 
คำถามอยู่ที่ว่าทำอย่างไรให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
ไม่ใช่ถามว่าทำอย่างไรจะทำลายฝ่ายตรงข้ามให้แตกดับ หรือย่อยยับกันไปข้างหนึ่ง

ถามย้ำอีกครั้งครับ....

"ในประเทศนี้แต่ละฝ่ายยอมรับให้ใครเป็นคนกลางในการปฏิรูปได้บ้าง
ฝ่ายซ้ายบอกมาว่ามีใครบ้าง
ฝ่ายขวาบอกมาว่ามีใครบ้าง
แล้วลองมาดูซิว่า ในรายชื่อของทั้งสองฝ่าย
มีใครบ้างที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย"

เมื่อได้คำตอบแล้ว...
ให้กลุ่มคนเหล่านี้นำทางเราไปข้างหน้า
เพื่ออนาคตของประเทศไทยครับ

เดอะจิ๊กุ่ง
25 กุมภาพันธ์ 2557
แชร์ 836 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น