เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

thejeekung

thejeekung的บล๊อก

thejeekung的主頁 | ดูทั้งหมด

ค่าวจ๊อยกึ๊ดเติงหา - เดอะจิ๊กุ่ง

2014-03-28 08:53
 
 


ค่าวจ๊อยกึ๊ดเติงหา โดย เดอะจิ๊กุ่ง 
(เพลงพื้นบ้านล้านนา)

"Khao Joy" (An Old Style of Lanna Folk Song)
The meaning is concerned on missing the lover

กึ๊ดเติงหา โนจานาฏน้อง ใจ๋อ้ายสี่ห้อง มันง่อมกว่าไผ
กึ๊ดเติงหาแต๊ แต่อ้ายอยู่ไกล๋ บ่ฮู้วันใด จะได้หันหน้า
ง่อมในใจ๋ ดวงทัยม่อนข้า บ่หันโนจา นาฏน้อง
ยินเสียงนกก๋า บินมาฮ่ำฮ้อง นึกว่าน้องเอิ้น  หาจาย
มันอ่อนมันล้า กิ๋นยาบ่หาย เยียะใดก่อดาย บ่มายหม่นเศร้า

เดอะจิ๊กุ่ง
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
https://www.facebook.com/thejeekung
https://www.facebook.com/teeneelanna.com
https://www.teeneelanna.com
แชร์ 1216 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น