เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

thejeekung

thejeekung的บล๊อก

thejeekung的主頁 | ดูทั้งหมด

คำเมืองวันละคำ "ก้าหา"

2014-03-25 00:54
 
 

คำเมืองวันละคำ (ภาษาเหนือวันละคำ) 

"ก้าหา"  

วันนี้เสนอคำว่า "ก้าหา" (สะกดตามเสียง)
เวลาเขียนในอักษรล้านนา เขียน "ค่าหา"

ความหมายที่นึกได้ตอนนี้มี 2 ครับ...

1. ถ้าอยู่หน้าคำกริยา แปลว่า "เพิ่งจะ" (just) 
เช่น น้องก้าหาไปกาดมาตะกี้คนเต๋มกาดอ๊ดอ๊ด (น้องเพิ่งจะไปตลาดมาเมื่อกี้คนเต็มตลาดแน่นเลย) 
ตั้งแต่เกิดมาอ้ายก่อก้าหาได้มาหันคนงามอย่างน้อง (ตั้งแต่เกิดมาพี่ก็เพิ่งได้มาเห็นคนงามอย่างน้อง)

2. ถ้าอยู่หลังประโยค แปลว่า "มั้ง" หรือ "ละมั้ง" เช่น บ่เป๋นหยังก้าหา (ไม่เป็นไรมั้ง) 
บ่แต๊ก้าหา (ไม่จริงมั้ง หรือ ไม่จริงละมั้ง) กรณีที่ใช้ในความหมายนี้ 
บางทีมีแค่คำว่า "ก้า" คำเดียวก็ได้ ในความหมายเดียวกัน เช่น บ่เป๋นหยังก้า บ่แต๊ก้า จุก้า (หลอกกันละมั้ง)

ส่วนคำว่า "ก้า" ยังมีความหมายอีกแนว เมื่อต่อท้ายกับคำกริยา แปลว่า "แต่" เช่น 
เมาก้าเยียะก๋าร (มัวแต่ทำงาน) อยู่ก้าบ้าน (อยู่แต่ที่บ้าน) ผ่อก้าทีวี (ดูแต่ทีวี) กิ๋นก้าจิ๊น (กินแต่เนื้อ ไม่กินผัก)
แอ่วก้าบ้านน้อง (เที่ยวแต่บ้านน้อง) เหลือก้าเตี่ยวก้อม (เหลือแต่กางเกงขาสั้น) 

มีอีกคำ เพิ่มเติมครับ "กุ้มก้า" (ตั๋วเมืองสะกด กุ้มค่า) แปลว่า "ได้แต่" หรือ "มัวแต่" 
เช่น กุ้มก้าแอ่วตึงวันก๋ารงานบ่เยียะ (ได้แต่เที่ยวทั้งวันการงานไม่ทำ) 
กุ้มก้ากิ๋นกับนอน (ได้แต่กินกับนอน) กุ้มก้าจ่มอยู่หั้นเน่อ (ได้แต่บ่นอยู่นั่นแหละ)

ขาดตกอย่างใดก่อเสริมได้เน่อครับ 

เดอะจิ๊กุ่ง
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
แชร์ 10926 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น