เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

thejeekung

thejeekung的บล๊อก

thejeekung的主頁 | ดูทั้งหมด

คำเมืองวันละคำ "ฟั่ง" "ขะไจ๋"

2014-03-25 00:47
 
 
.
.
คำเมืองวันละคำ (ภาษาเหนือวันละคำ)


คำว่า "ฟั่ง" กับ คำว่า "ขะไจ๋"
สองคำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมาก
แต่การใช้งานต่างกัน

1. ฟั่ง แปลง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ว่า "รีบ" เช่น จะไปฟั่ง (อย่ารีบ) ฟั่งอะหยังเป๋นล้ำเป๋นเหลือ 
หรือ ฟั่งอะหยังปะล้ำปะเหลือ (รีบอะไรนักหนา) น้องฟั่ง (น้องรีบ) บ่เป๋นหยังอ้ายบ่ฟั่ง (ไม่เป็นไรพี่ไม่รีบ)

ฟั่ง มักมาพร้อมกับคำว่า "ฟ้าว" ซึ่งแปลว่า "รีบ" เหมือนกัน รวมเป็น "ฟั่งฟ้าว" 
ความหมายเทียบกับคำว่า "รีบร้อน" เช่น ฟั่งฟ้าวไปตางใดกา (รีบร้อนไปทางใดหรือ)

2. ขะไจ๋ แปลว่า "รีบ" รีบเหมือนกัน แต่มักเรียงอยู่หน้าคำกริยา ลองดูตัวอย่าง เช่น ขะไจ๋กิ๋น (รีบๆ กิน) 
ขะไจ๋ไป (รีบๆ ไป) ขะไจ๋แล่ (รีบๆ ดิ) ขะไจ๋โวยโวย (รีบรีบ ไวไว) ขะไจ๋หน่อยก่า (รีบๆ หน่อยสิ) 

คำว่า ขะไจ๋ มักมีความหมายในเชิงสั่ง หรือบอกให้รีบๆ มากกว่าคำว่า ฟั่ง 
เช่น "ขะไจ๋เตียวหน่อย" (รีบๆ เดินหน่อย) 
"จะฟั่งเตียวไปไหนเดียวก่อข้องแข้งตั๋วเก่าละ" (จะรีบเดินไปไหน เดี๋ยวก็เดินสะดุดขาตัวเองหรอก)

จะเห็นได้ว่า คำว่าฟั่ง ใช้บรรยายความรู้สึก 
ส่วนคำว่า ขะไจ๋ ใช้ในกรณีสั่ง หรือบอกให้รีบ

บางกรณีเราสามารถใช้สองคำนี้ร่วมกัน... เช่น
"น้องขะไจ๋แต่งตั๋วแล่ อ้ายฟั่งไปเยียะก๋าร" (น้องรีบๆ แต่งตัวหน่อยสิ พี่รีบไปทำงาน)

เดอะจิ๊กุ่ง
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
แชร์ 16172 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น