เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

thejeekung

thejeekung的บล๊อก

thejeekung的主頁 | ดูทั้งหมด

ประกันภัยรถยนต์ราคาประหยัด

2011-04-25 18:39
 
 

ประกันภัยรถยนต์ราคาประหยัดสุดคุ้ม
กับอินทรประกันภัย

เป็นการประกันภัยรถที่กฎหมายไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เอาประกันภัย 
ที่เห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน และมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยนั้นออกไป


ข้อเสนอสุดพิเศษของอินทรประกันภัย

อินทร ประเภท 3 พิเศษ (3 Special)

เงื่อนไขความคุ้มครองอินทรสบายใจ
สบายใจ 1 ( 3V06N )สบายใจ 2 ( 3V10N )สบายใจ 3 ( 3V20N )
-ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ผู้เอาประกันไม่คุ้มครอง
ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิดไม่มี
1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย300,000 บาท/คน500,000 บาท/คน1,000,000 บาท/คน
  10,000,000 บาท/ครั้ง
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท/ครั้ง1,000,000 บาท/ครั้ง2,000,000 บาท/ครั้ง
2.ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล50,000 บาท/คน ( 5 ที่นั่งรวมคนขับ)
ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท/คน ( 5 ที่นั่งรวมคนขับ)
ประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร)-รถเก๋ง1,8002,2502,500
 -รถกระบะไม่เกิน 4 ตัน2,5003,0003,250
 -รถตู้ไม่เกิน 12 ที่นั่ง2,8003,2503,500

หมายเหตุ : รับรถเก๋ง ,รถกระบะ(ปิกอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน ,รถตู้ ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ไม่จำกัดอายุรถ ไม่รับรถแต่ง ไม่รับรถดัดแปลง


อินทร 2 Plus Family (2+)

เงื่อนไขความคุ้มครองรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง 110,รถกระบะ 320,รถตู้ 210)
1.ความเสียหายต่อรถยนต์2P100D2P100N2P150D2P150N2P200D2P200N2P250D2P250N2P300D2P300N
- ความเสียหายเนื่องจากสูญหาย / ไฟไหม้100,000150,000200,000250,000300,000
- ความเสียหายเนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก
- ความเสียหายส่วนแรก (กรณีเป็นฝ่ายผิด)2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-
2.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย500,000 บาท/คน ( 10,000,000 บาท/ครั้ง )
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท/ครั้ง
3.ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000 บาท/คน ( 5 ที่นั่งรวมคนขับ)
ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท/คน ( 5 ที่นั่งรวมคนขับ)
ประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัย(รวม ภาษีอากร)7,4007,7007,7008,0008,0008,3008,3008,6008,6008,900

หมายเหตุ : รับเฉพาะรถเก๋ง ,รถกระบะ(ปิกอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน ,รถตู้ ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ไม่จำกัดอายุรถ ไม่รับรถแต่ง ไม่รับรถดัดแปลง


อินทร 3 Plus Family (3+)

เงื่อนไขความคุ้มครองรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง 110,รถกระบะ 320,รถตู้ 210)
1.ความเสียหายต่อรถยนต์3P100D3P100N3P150D3P150N3P200D3P200N3P250D3P250N3P300D3P300N
- ความเสียหายเนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก100,000150,000200,000250,000300,000
- ความเสียหายส่วนแรก (กรณีเป็นฝ่ายผิด)2,000-2,000-2,000-2,000-2,000-
2.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย500,000 บาท/คน ( 10,000,000 บาท/ครั้ง )
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท/ครั้ง
3.ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000 บาท/คน ( 5 ที่นั่งรวมคนขับ)
ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท/คน ( 5 ที่นั่งรวมคนขับ)
ประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัย(รวม ภาษีอากร)6,5007,3006,8007,6007,1007,9007,4008,2007,7008,500

หมายเหตุ : รับเฉพาะรถเก๋ง ,รถกระบะ(ปิกอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน ,รถตู้ ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ไม่จำกัดอายุรถ ไม่รับรถแต่ง ไม่รับรถดัดแปลง


อินทร Mini 3 Plus Family (Mini 3+)

เงื่อนไขความคุ้มครองรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง 110,รถกระบะ 320)
1.ความเสียหายต่อรถยนต์3PM50D3PM50N
- ความเสียหายเนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก50,000
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
- ความเสียหายส่วนแรก (กรณีเป็นฝ่ายผิด)2,000-
2.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย300,000 บาท/คน ( 10,000,000 บาท/ครั้ง )
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท/ครั้ง
3.ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล50,000 บาท/คน ( 5 ที่นั่งรวมคนขับ)
ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท/คน ( 5 ที่นั่งรวมคนขับ)
ประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัย (รวม ภาษีอากร)4,9005,500

หมายเหตุ : รับเฉพาะรถเก๋ง (กลุ่ม 3,4,5) ,รถกระบะ(ปิกอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน ไม่จำกัดอายุรถ ไม่รับรถแต่ง ไม่รับรถดัดแปลง

สำนักงานตัวแทนภาคเหนือ 
สำนักงานเชียงใหม่  191/2 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่ - หางดง  ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100  
โทร 053 - 280841  และ 081 287 9644

ลำพูนตั้งอยู่ ถนนสันป่าฝ้าย 200 เมตรจากแยกนิคม
โทร 053 582 015 และ 081 287 9644
 
สำนักงานตัวแทนลำปาง ตรงข้ามตลาดแยกสนามบิน
โทร 054 314 554 และ 081 022 6838
 
สำนักงานตัวแทนอำเภอจอมทอง
ในปั้มนำมันบางจากเยื้องแยกดอยอินทนนท์
โทร 053 341 358 และ  081 992 2278

และสถานตรวจสภาพรถสมบูรณ์โยธาทุกแห่ง

www.indara.co.th

แชร์ 3807 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น