เวอร์ชันเต็ม: [-- Room: A Novel By Emma Donoghue | $8.89 --]

ศูนย์การค้าและข้อมูลธุรกิจ (Business Center) -> Cheap Books for Sale -> Room: A Novel By Emma Donoghue | $8.89 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

thejeekung 2011-08-05 20:17

Room: A Novel By Emma Donoghue | $8.89


Room: A Novel
????By Emma ?Donoghue


????????List Price:?????$14.99
????????Price:????$8.89?& ? eligible for FREE Super Saver Shipping on orders over $25.Details

Product Description

? ?To five-year-old-Jack, Room is the world. . . . It's where he was born,?????
it's where he and his Ma eat and sleep and play and learn. At night, his Ma?????
shuts him safely in the wardrobe, where he is meant to be asleep when Old?????
Nick visits.?
????
????Room is home to Jack, but to Ma it's the prison where she has been held for

seven years. Through her fierce love for her son, she has created a life for?????
him in this eleven-by-eleven-foot space. But with Jack's curiosity building???? alongside her own desperation, she knows that Room cannot contain either?????
much longer.
????
????Room?is a tale at once???? shocking, riveting, exhilarating--a story of unconquerable love in harrowing???? circumstances, and of the diamond-hard bond

?between a mother and her child.
for more details : ?http://astore.amazon.com/americanbookcenter-20/detail/0316098329เวอร์ชันเต็ม: [-- Room: A Novel By Emma Donoghue | $8.89 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.008371 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us