เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

เปิดรูปที่ 1|ทั้งหมด 1 รูป 

เรา

แชร์

อัพโหลดเมื่อ 2014-08-28 03:27 (101 KB)

File name : 4517_140916762431PH.jpg

File type : JPG

Format : image/jpeg

Size : 102991

Orientation : left side bottom

FlashPix version : Ver. 0.00

Height : 480

Width : 640

Max Aperture : F

Metering Mode : Unknown

Light Source : Unknown

Flash Light : flash did not fire

Exposure Mode : Auto

White Balance : Auto

Exposure Bias Value : EV

Components Configuration : RGB

Compress ratio : Bits/Pixel

Focus Distance : m

Focus : mm

35mm focus length : mm

Color Space : sRGB

Exif Length : 480

Exif Width : 640

File Source : unknown

Scene Type : unknown