เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Lannamagazine

Lannamagazine的บล๊อก

Lannamagazine的主頁 | ดูทั้งหมด

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง2556

2013-01-18 10:21
 
 

กำหนดการพิธีเปิดงาน
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง 
ครั้งที่ 30  ประจำปี 2556 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556

*********************************************

พิธีเปิดงาน โดย...ท่านบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เวลา 18.00 น. แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึง ณ ปะรำพิธีเปิดงานบ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
- พิธีกรกล่าวประวัติเรื่องราวความเป็นมาในการจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง 

เวลา 18.30 น. - ท่านบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณปะรำพิธี 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดและแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน
- นายบุญเลิศ บูรณปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดีในการจัดงาน
- นายสุภคิน วงศ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวรายงาน
- ท่านบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงาน
- ประธานในพิธี ประกอบพิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและ หัตถกรรม สันกำแพง ครั้งที่ 30 ประจำปี 2556 
- วงโยธวาทิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ขบวนโยธวาทิต เคลื่อนผ่านปะรำพิธี
- ขบวนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพิธีเปิดงาน ฯ
- ขบวนรถประดับร่มแสดงเฉลิมพระเกียรติ 3 พระองค์ ความวิจิตรอลังการแห่ง (3 ทศวรรษ) 30 ปี 
เทศกาลร่มบ่อสร้าง จาก 10 หมู่บ้าน และ 2 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา 
- เสร็จสิ้นพิธีการเปิดงาน

*********************************************

ข้อมูลจาก  https://www.facebook.com/prtpcity
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
แชร์ 1596 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น