เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Lannamagazine

Lannamagazine的บล๊อก

Lannamagazine的主頁 | ดูทั้งหมด

งานกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่9(10-12ก.พ.55)

2012-01-27 23:59
 
 

งานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา 
ครั้งที่ 9   วันที่ 10-12 ก.พ. 2555 

เจินมาแอ่วงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 9 
ตี้บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เจียงใหม่ ปะกับการแสดงละครบอกเล่าเรื่องราว 300 กว่าปี 
กะดาษสาอยู่กู้เมืองล้านนา ดูภูมิปัญญาชาวบ้าน ดูวิธีการทำกระดาษสา 
เลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ซะป๊ะอย่าง เป็นของชำร่วยน่าฮักๆ ก็มีเปอะเล๊อะ 
ราคาถูกอย่างเปอะ แต่คุณภาพเยี่ยม มาแอ่วกั๋นนักๆเน้อจ้าว......


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก http://www.facebook.com/profile.php?id=100000581776393


ผลิตภัณฑ์กระดาษสา บ้านต้นเปา จ.เชียงใหม่

ความเป็นมา 

บ้านต้นเปา เป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่ผลิตกระดาษสา 
สินค้าหัตถกรรมที่ทำจากกระดาษสาด้วยภูมิปัญญาของท้องถิ่นตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่ได้สืบทอดกันมา กว่า100 ปีแล้ว
        
ในอดีต คนบ้านต้นเปาทำกระดาษสาแล้วจะพับเป็นพัดเอาไปขายที่ตลาดบ้านบ่อสร้าง  เพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกัน  
คนบ่อสร้างก็จะซื้อไปทำร่ม ต่อมาคนบ้านบ่อสร้างเริ่มเปลี่ยนจากกระดาษสามาใช้ผ้าทำร่มและพัดแทนเมื่อปี 2516  
กระดาษสาค่อยๆ เงียบหายไปตามกาลเวลา ในบ้านต้นเปาแทบไม่มีคนทำกระดาษสาเลย  คงเหลือไม่กี่ครอบครัว
ที่ยังคงยืนหยัดที่จะทำกระดาษสาอยู่  แต่ด้วยความผูกพันกับกระดาษสามากกว่า 100 ปี  ของคนบ้านต้นเปา  
ปัจจุบันสามารถแปรเปลี่ยนเป็นอาชีพที่สร้างงานและสร้างเงินให้กับครอบครัว จนขยายไปทั้งตำบลด้วย
ผลิตภัณฑ์กระดาษสาที่ทำจากมือหลากหลายรูปแบบและสีสัน ตามความต้องการของลูกค้า และสามารถขายได้
ทั้งในและต่างประเทศ    หน่วยงานในท้องถิ่นโดยเทศบาลตำบลต้นเปา จึงได้สนับสนุนให้เกิดงานกระดาษสาขึ้น 
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์กระดาษสาและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน ทั่วไปได้รู้จัก ?บ้านต้นเปา? 
มากยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่องานว่า  ?งามล้ำค่าหัตถศิลป์ถิ่นกระดาษสา และภูมิปัญญาบ้านต้นเปา? ขึ้นในปี พ.ศ. 2547  
ต่อมาได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.)  โดยใช้
ชื่องานว่า  ?มหัศจรรย์ล้านนา  เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา?  ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการกระดาษสาและราษฎร
บ้านต้นเปาเห็นชอบที่จะใช้ชื่อนี้ใน การจัดงานโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

การจัด งาน  ?มหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา? นอกจากจะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กระดาษสา
และการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้านหัตถกรรมกระดาษสาไว้ ได้
อย่างยั่งยืน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การใส่ลายต่างๆ ลงในเนื้อกระดาษสา 

แต่เดิมนั้นการผลิตกระดาษสานั้นจะมีการผลิตเฉพาะสีพื้นเท่านั้น อาจมีการย้อมสีบ้างแต่ก็จะเป็นสีพื้นไปเลย 
ต่อมาได้มีการคิดค้นนำเอาลายต่างๆใส่ลงไปในเนื้อกระดาษ โดยผู้ที่คิดค้นทำเป็นท่านแรกนั้นคือ นางฟองคำ หล้าปินตา 
โดยยุคแรกนั้นกระบวนการใส่ลาย ดอกไม้ ใบไม้ ต่างๆลงไปในกระดาษสานั้นมีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก โดยจะ
ต้องทำกระดาษสองชั้น โดยหลังจากทำชั้นแรกแล้ว จึงนำเอาดอกไม้ หรือลายต่างๆใส่ลงไปแล้วจึงปิดทับอีกชั้น 
ปัจจุบันก็ได้เอาแนวคิดนี้มาต่อยอดเป็นวัสดุอื่นๆอีกหลากหลายใส่ลงไปในกระดาษสา และมีการพัฒนาเทคนิค
การใส่วัสดุลงไปในเยื้อกระดาษโดยการทำกระดาษสาแบบแตะ ขึ้นมาซึ่งจะได้ทั้งความหนา
และความสม่ำเสมอของเนื้อกระดาษ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ได้ที่ 
สำนักงานเทศบาลตำบลต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 053-338048-9 
อีเมล์: info@tonpao.go.th
ที่มา http://www.agenda.co.th
       http://www.tonpao.go.th
http://www.creativeculturethailand.com/detail_page.php?sub_id=3975
แชร์ 3195 ดู | 0 ความเห็น

ความเห็น