เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Lannamagazine

Lannamagazine的บล๊อก

Lannamagazine的主頁 | ดูทั้งหมด

เชิญร่วมสักการะพระเขี้ยวแก้วจากประเทศภูฐ

2012-01-10 22:23
 
 

พระเขี้ยวแก้วจากประเทศภูฐานที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ 
อัญเชิญออกนอกราชวังภูฐานเป็นครั้งแรก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนสักการะพระบรมสารีริกธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วจากประเทศภูฐานที่
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ที่อัญเชิญออกนอกราชวังภูฐานเป็นครั้งแรก

พระเขี้ยวแก้วจากประเทศภูฐานที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญออกนอกราชวังภูฐานเป็นครั้งแรก

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 
พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้ว จากประเทศภูฐานมาประดิษฐานที่วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาและสภาศิลปิน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดโครงการพิธีสมโภชพุทธชยันตี 2,600 ปี ในโอกาสที่พระพุทธศาสนา
ได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกครบ 2,600 ปี โดยรัฐบาลไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี 
เคเซอร์ นัมเกล วังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฐาน ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้ว
จากพระราชวังภูฐานมาประดิษฐานที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาเพื่อความเป็น
สิริมงคล ซึ่งพระเขี้ยวแก้วนี้เป็นของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระเจ้าสิตธัตถะ ซึ่งภูฐาน
ได้อัญเชิญมาจากอินเดียและไม่เคยออกนอกพระราชวังภูฐานมาก่อน ประชาชนชาวภูฐานจะได้สักการะเพียง
ปีละวันเท่านั้น พระมหากษัตริย์แห่งภูฐานพระราชทานเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว จะประดิษฐานที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
8-20 มกราคม 2555 เท่านั้น ขอเชิญชวนประชาชนไปสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 


ข่าวโดย : ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ 
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=120108165457
แชร์ 4639 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น