เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Lannamagazine

Lannamagazine的บล๊อก

Lannamagazine的主頁 | ดูทั้งหมด

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ 2555

2011-12-28 23:32
 
 

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 36 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 36 ที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 3-5
กุมภาพันธ์ 2555 ภายใต้แนวคิด ใต้ร่มมหาราชา วัฒนธรรมล้ำค่า บุปผางาม นามนพบุรีศรีนครพิงค์

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 
จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่เกี่ยวข้องจะจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 36 ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด 
ใต้ร่มมหาราชา วัฒนธรรมล้ำค่า บุปผางาม นามนพบุรีศรีนครพิงค์ งานดังกล่าวจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 
เพื่อเชิดชูคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ 
เผยแพร่ชื่อเสียงของเชียงใหม่ เมืองแห่งดอกไม้งาม สร้างรายได้ให้เกษตรกร เป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีแนวคิดพิธีเปิดขบวนแห่รถบุปผชาติในเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัตน์ คือ เชียงใหม่ : 
นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม สถานที่จัดงานทั้งเชิงสะพานนวรัตน์ สวนสาธารณะหนองบวกหาด 
และข่วงประตูท่าแพจะมีการประดับตกแต่งถนนเส้นทางดอกไม้ตลอดสองข้างทาง

พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในเย็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด ในงานมีการประกวดนางงามบุปผชาติ 
นางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การจัดซุ้มถ่ายภาพ
ตลอดข้างทาง พร้อมขบวนรถบุปผชาติกว่า 20 ขบวนที่จะจอดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงาม การออกร้าน
จำหน่ายสินค้า OTOP และนิทรรศการต่าง ๆ 

ข่าวโดย : ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ 
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=120202134109


งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555
3-5 กุมภาพันธ์ 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงใหม่,ปกครองจังหวัด
สถานที่จัดกิจกรรม สวนหนองบวกหาด,ประตูท่าแพ

กิจกรรมที่น่าสนใจ

-การแสดงนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
-การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
-มหกรรมอาหาร 
-การจัดกาดหมั้ว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
-พิธิเปิดงานแสดงนิทรรศการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ 
-การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ (เริ่มประมาณ 19.00 น. 3 กุมภาพันธ์ 2555)
-พิธิเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 36 ประจำีปี2555 ณ เชิงสะพานนวรัฐและ
เริ่มขบวนแห่รถบุปผชาติ
-พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 
ณ เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด
-การแสดงดนตรีในสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
-การแสดงดนตรีของสถานบันการศึกษา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ

ข่าวจาก http://www.chiangmai.go.th


งานไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ 2555

 ?มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ? ครั้งที่ 36 

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน ?มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ? ครั้งที่ 36 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิดใต้ร่มมหาราชา 
วัฒนธรรมล้ำค่า บุปผางาม นามนพบุรีศรีนครพิงค์ ระหว่าง 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด

มีขบวนรถบุปผชาติจากองค์กรต่าง ๆ 22 ขบวน ภายใต้แนวคิดการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2555 
คือ ใต้ร่มมหาราชา วัฒนธรรมล้ำค่า บุปผางาม นามนพบุรีศรีนครพิงค์ (Nopburi Srinakornping : The City of Splendid Culture and Beautiful Flower Bloom ; The Shadow of The Greatest King.)
ส่วนแนวคิดในพิธีเปิดงานคือ เชียงใหม่ : นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม 
(Chiangmai : The Most Splendid City of Culture.)

โดยกิจกรรมพิธีเปิด จะมีการแสดงร่วมสมัย ที่มีกลิ่นไอแห่งศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 
การแสดงชุดนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง ความศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขาดอยสุเทพ ความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์แห่งแม่น้ำปิง 
และวิถีชีวิตของผู้คน ความเชื่อ

รวมถึงรอยบุญบารมีแห่งเทพเทวดาอารักษ์ที่คอยปกปักรักษา อันเป็นปฐมเหตุแห่งความงดงามของดินแดนแห่งนี้ 
รวมทั้งสิ้น 3 องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ 1 ดอยบุญ ตระหง่านฟ้า งามสง่านครพิงค์ องก์ที่ 2 ไม้ดอกสวย อุดมด้วยแม่ปิง 
ระมิงค์นครา องก์ที่ 3 ทวยเทพเทวา ปกปักรักษา นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ในส่วนของการประกวดนางงามบุปผชาติ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19.00 น. 
ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดนางงามบุปผชาติ ซึ่ง
จะเน้นแต่งกายด้วยชุดราตรีสั้นหรือยาว ตกแต่งด้วยดอกไม้ สวยงามหรือสร้างสรรค์

ส่วนการประกวดนางงามบุปผชาตินานาชาติ เน้นแต่งกายด้วยชุดราตรีสั้นหรือยาว ตกแต่งด้วยดอกไม้ สวยงาม
หรือสร้างสรรค์ สำหรับกิจกรรมเสริมบนเวทจะมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย / สากล ดนตรีไทย ฯลฯ

ภายในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 
ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีการจัดนิทรรศการและการประกวด
ไม้ดอกไม้ประดับ อีกด้วย

โดย การจัดนิทรรศการมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดนิทรรศการ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
มูลนิธิโครงการหลวง ชมรมชวนชม ชมรมว่านสี่ทิศ และ บริษัท เอ เอ็ม เอ็ม ฟาร์ม

การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ มีการจัดให้มีการประกวดจำนวน 14 ชนิด 234 ประเภท
การประกวดกล้วยไม้ 85 ประเภท
การประกวดกระบองเพชร 12 ประเภท
การประกวดเฟิร์นประดับ 8 ประเภท
การประกวดไม้ประดับกระถาง 16 ประเภท
การประกวดไม้อวบน้ำ 10 ประเภท
การประกวดไม้ดอกกระถาง 10 ประเภท
การประกวดบอนสี 10 ประเภท
การประกวดชวนชม 16 ประเภท
การประกวดโกสน 12 ประเภท
การประกวดโป๊ยเซียน 18 ประเภท
การประกวดบอนไซ 25 ประเภท
การประกวดสับปะรดสี 12 ประเภท
สำหรับการจัดสวนโชว์ หน่วยงานและชมรมร่วมจัดสวนโชว์ จำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 
สวนพฤกษศาสตร์ สมาคมกล้วยไม้ล้านนา ชมรมกระบองเพชร ชมรมเอื้องเวียงพิงค์ ชมรมสับปะรดสี

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่
http://region3.prd.go.th/
http://www.nattawoot.com/2709

ชมภาพเก่าของปี 2554 ที่ผ่านมาครับ


แชร์ 5862 ดู | 0 ความเห็น

ความเห็น