เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Lannamagazine

Lannamagazine的บล๊อก

Lannamagazine的主頁 | ดูทั้งหมด

วันกิ๋นขนมเส้นเมืองแป้ ประจำปี 2555

2011-12-28 17:09
 
 

จังหวัดแพร่กำหนดจัดงาน "วันกิ๋นขนมเส้นเมืองแป้" ประจำปี 2555

จังหวัดแพร่บูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน "วันกิ๋นขนมเส้นเมืองแป้" ในวันที่ 7 มกราคม 2555 
ภายในงานฤดูหนาวและงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ที่บริเวณลานจอดรถหน้าสนามฟุตบอล 2 สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เนื่องจากขนมเส้นเป็นอาหารที่เป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัด โดยมีน้ำปรุงเป็นน้ำเงี้ยวเมืองแพร่ หรือ น้ำหมู หรือบางทีเรียกว่าขนมเส้นน้ำใสที่เป็น
เอกลักษณ์ของแพร่ ซึ่งแตกต่างจากน้ำเงี้ยวของจังหวัดอื่นๆ และเป็นการส่งเสริมอาชีพการขายขนมเส้นให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะรสชาติของขนมเส้นแต่ละพื้นที่ ที่เป็นเอกลักษณ์ ขนมเส้นยังเป็นอาหารที่
นิยมรับประทานกันตั้งแต่เด็ก จนถึงผู้สูงอายุ สามารถให้คุณค่าทางอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เป็นอาหารที่มีราคา
ประหยัดเหมาะกับยุคเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ได้กำหนดจัดงานวันกิ๋นขนมเส้นเมืองแป้ ขึ้นใน
วันที่ 7 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณลานจอดรถหน้าสนามฟุตบอล 2 สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ สร้างรายได้ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียน
ในจังหวัด รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่อีกทางหนึ่งด้วย กิจกรรมมีการประกวดหนูน้อยขนมเส้น 
การแข่งขันกินขนมเส้นและกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย /. 

ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว /พิมพ์  ส.ปชส.แพร่
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=111226151627


กินฟรีขนมเส้น  ฟรี !! จากร้านดังในจังหวัดแพร่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ 
ณ ลานจอดรถหน้าสนามกีฬาฟุตบอล ๒ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เริ่มงาน ๑๗.๐๐ น  วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ 

แข่งขันกินขนมเส้น เงินรางวัล 1000 800 500 บาท 
ลงทะเบียนหน้างาน เวลา ๑๗.๐๐น.ครับ
แชร์ 1995 ดู | 0 ความเห็น

ความเห็น