เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Lannamagazine

Lannamagazine的บล๊อก

Lannamagazine的主頁 | ดูทั้งหมด

พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554

2011-12-12 20:12
 
 

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 
พร้อมแล้วสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 พร้อมแล้วสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยไฮไลท์มากมาย

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะให้การต้อนรับสื่อมวลชนและบรรยายสรุปความพร้อม
ในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เกือบทั้งหมดแล้ว 
โดยจะมีพิธีเชิญธงชาติในเช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2554 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน 
ส่วนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
วันที่ 15 มกราคม 2555 โดยไฮไลท์ของปีนี้ได้มีกิจกรรมเพิ่มเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย 
สวนนานาชาติ 32 ประเทศ มีประเทศใหม่เข้าร่วมจัดสวนคือ แคนาดา ปากีสถาน เกาหลีใต้ รัสเซีย สวนองค์กร 23 สวน
จาก 26 องค์กร มีการแสดงสวนแสงแห่งจินตนาการหรือทุ่งดอกไม้พลังงานโซล่าร์เซลล์ ที่ซ่อนดวงไฟกว่าสองล้านดวง
ในสวนที่จะสวยทั้งกลางวันและกลางคืนภายใต้แนวคิดบัวสี่เหล่า การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยใช้คนแสดงจริง
ประกอบสื่อ แสง สี เสียง ระบบ 4D ครั้งแรกในประเทศไทย การแสดงแสง สี เสียงบนม่านน้ำพุ สวนโลกแมลงยักษ์ 
การแสดงอิเล็กทริคพาเหรด มีGIANT FLORA WHEEL หรือกระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้าสูง 42 เมตร เท่ากับตึก 17 ชั้น 
เป็นครั้งแรกของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยจะติดแผงรับภาพฉายบนวงล้อขนาดใหญ่ด้วย นอกจากนี้
ยังมีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์และประกวดกล้วยไม้ทุกสัปดาห์ พร้อมประกวดพืชผัก และกิจกรรมอื่นๆอย่างหลากหลาย

สำหรับผู้ต้องการซื้อบัตรเข้าชมครึ่งราคายังเหลือเวลาอีกเพียงสองวันเท่านั้น หลังวันที่ 14 ธันวาคมนี้จะเริ่มขายราคาเต็ม 
และจะขายครึ่งราคาให้เฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัดที่มีสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวเกิน 30,000 คน 
ก็จะหยุดขายบัตรสำหรับวันนั้นเพื่อป้องกันความแออัด นักท่องเที่ยวจึงควรวางแผนการท่องเที่ยวและการเดินทางให้ดี 
โดยได้จัดจุดบริการรถฟรีสองจุดคือสถานีรถไฟเชียงใหม่และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจุดจอดรถอื่น
ที่ต้องต่อรถเข้ามาที่บริเวณงานรวมทั้งหมด 19 จุด ตั้งเป้าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากกว่าสองล้านคน 


ข่าวโดย : ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=111211211015
แชร์ 1205 ดู | 0 ความเห็น

ความเห็น