เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Lannamagazine

Lannamagazine的บล๊อก

Lannamagazine的主頁 | ดูทั้งหมด

งานข้าวเหนียวสันป่าตองเชียงใหม่ ครั้งที่7

2011-12-02 01:34
 
 

เตรียมจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง จ.เชียงใหม่

อำเภอสันป่าตอง เตรียมจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 7 
พร้อมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสันป่าตอง 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอำเภอสันป่าตอง และ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
พร้อมคณะ แถลงข่าวการจัด งานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 7 ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ ?งานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครรลองประเพณี ศักดิ์ศรีภูมิปัญญา? ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 10?11 ธันวาคม นี้ บริเวณสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง 
สินค้าโอทอป และกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดจนการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งอำเภอสันป่าตอง มีโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่
กว่า 1,300 ปี ในสมัยหริภุญชัย อันเป็นมรดกของแผ่นดิน ที่ชาวอำเภอสันป่าตองมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง 
และเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานให้คงอยู่สืบชั่วลูกหลาน

ข่าวโดย : วันดี   สทท.เชียงใหม่
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=111201162831

----------------------------------------------------
ขอบคุณภาพประกอบจาก   http://variety.teenee.com/foodforbrain/1949.html

แชร์ 1714 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น