เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

เปิดรูปที่ 1|ทั้งหมด 10 รูป 

แชร์

อัพโหลดเมื่อ 2013-06-08 20:40 (80 KB)

File name : 2636_1370695241aGjw.jpg

File type : JPG

Format : image/jpeg

Size : 81884

Software : www.meitu.com

FlashPix version : Ver. 0.00

Height : 640

Width : 480

Max Aperture : F

Metering Mode : Unknown

Light Source : Unknown

Flash Light : flash did not fire

Exposure Mode : Auto

White Balance : Auto

Exposure Bias Value : EV

Components Configuration : RGB

Compress ratio : Bits/Pixel

Focus Distance : m

Focus : mm

35mm focus length : mm

Color Space : Uncalibrated

File Source : unknown

Scene Type : unknown