เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

เปิดรูปที่ 1|ทั้งหมด 44 รูป 

เฮือนลำพูน_อาหาร

แชร์

อัพโหลดเมื่อ 2013-05-30 11:22 (231 KB)

File name : 2631_1369884145sSxB.jpg

File type : JPG

Format : image/jpeg

Size : 236861

Software : Picasa

Exif version : 0220

FlashPix version : Ver. 0.00

Height : 1065

Width : 1600

Max Aperture : F

Metering Mode : Unknown

Light Source : Unknown

Flash Light : flash did not fire

Exposure Mode : Auto

White Balance : Auto

Exposure Bias Value : EV

Components Configuration : RGB

Compress ratio : Bits/Pixel

Focus Distance : m

Focus : mm

35mm focus length : mm

User encoding : UNDEFINED

Color Space : Uncalibrated

Exif Length : 1065

Exif Width : 1600

File Source : unknown

Scene Type : unknown