เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Ja-O

Ja-O的ทักทาย

Ja-O的主頁 | ส่งคำทักทาย
  1. Ja-O
    Ja-O: เมื่อคนห่างกันห่างตาก็มีแต่ฟ้านั้นเป็นที่พึ่งอยากให้คนอีกทางฟ้าหนึ่งได้มองฟ้านั่น ตอบกลับ
    (12-04 20:45)
    1. แสดงคาามเห็น