เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

NHEURFARR

NHEURFARR的บล๊อก

NHEURFARR的主頁 | ดูทั้งหมด

ประวัติและเรื่องราวของโรงภาพยนตร์ในเครือ

2012-07-08 14:33
 
 

เรื่องราวของโรงภาพยนตร์ในเครือสุริวงศ์นี้
เขียนขึ้นจากความทรงจำของคุณ จ้อย จิตติเดชารักษ์
ทายาทของนาย ชัย จิตติเดชารักษ์
เจ้าของร้านหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ เชียงใหม่
เขียนลงในหนังสือ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
เจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗

ปกหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ

เจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่


ประวัติเจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่บทความที่คุณจ้อย จิตติเดชารักษ์

เขียนจากความทรงจำถึงเจ้าไชยสุริวงศ์

และโรงภาพยนตร์ในเครือสุริวงศ์


ผมขออนุญาตินำมาเผยแพร่เรื่องราวนี้
เพื่อเป็นหลักฐานต่อผู้ที่ต้องการค้นคว้าต่อไปในภายภาคหน้า
ขอขอบคุณครับ
แชร์ 2243 ดู | 0 ความเห็น

ความเห็น