เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

NHEURFARR

NHEURFARR的บล๊อก

NHEURFARR的主頁 | ดูทั้งหมด

ภาพและประวัตินายหยีและนางจันทร์ทิพย์ นิม

2012-07-01 03:53
 
 

ปกหนังสือค่าวซอ

"นิราศ บางกอก"

ที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ

นายหยีและนางจันทร์ทิพย์ นิมมานเหมินท์

ณ สุสานบ้านเด่น เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๑

ภายในเล่มจะมีรูปภาพของนายหยี และนางจันทร์ทิพย์

ที่หาดูได้ยากในปัจจุบันหลายรูป


นายหยี นิมมานเหมินท์

เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๘

ที่จังหวัดลำพูน

เป็นบุตรของนายมาอี่และนางจันทร์ ผู้เป็นต้นตระกูลนิมมานเหมินท์

เป็นบุตรคนที่หก จากพี่น้องทั้งหมดรวมแปดคนนางจันทร์ทิพย์ นามสกุลเดิม เธียรศิริ

เกิดวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๘

ที่จังหวัดเชียงใหม่

เป็นบุตรสาวคนที่สี่ ของนายเทียนสื่อ และนางคำใส เธียรศิรินายหยี และนางจันทร์ทิพย์ แต่งงานและอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลากว่า ๕๐ ปี

มีบุตรชายหญิงทั้งหมด ๑๑ คน บุตรชายคนที่สองชื่อ

ศาสตราจารย์ สุกิจ นิมมานเหมินทร์ 

เป็นอดีตราชบัณฑิต อดีตรองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีหลายกระทรวง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่

และเป็นเขียนหนังสือเรื่อง "คนแซ่หลี" ที่รู้จักกันดี


นายหยี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๐๓

นางจันทร์ทิพย์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

และขอพระราชทานเพลิงศพพร้อมกัน

ณ สุสานบ้านเด่น เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๑


แชร์ 2437 ดู | 0 ความเห็น

ความเห็น