เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

NHEURFARR

NHEURFARR的บล๊อก

NHEURFARR的主頁 | ดูทั้งหมด

ประวัติศาสตร์

2011-12-05 21:04
 
 
ศรีโหม้ วิชัย
ชาวเชียงใหม่คนแรกที่เดินทางไปอเมริกา

พ.ศ.
๔๓๒-๒๔๓๓

ภาพศรีโหม้ วิชัย จากหนังสือ

"ศรีโหม้ คนเชียงใหม่คนแรกที่ไปอเมริกา"
โดยบุญเสริม สาตราภัย พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๓
ในภาพถ่ายอายุประมาณ ๖๐-๗๐ปี ใส่เสื้อตามสมัยนิยมในขณะนั้น
เป็นเสื้อคอกลมแขนสั้นหรือยาวต่อแขนต่ำผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมหรือผูกเชือก
มีกระเป๋าปะทั้งสองข้าง เย็บด้วยผ้าสีขี้ตุ่นหรือย้อมสีหม้อฮ้อม

ศรีโหม้ วิชัย เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๑ (ปีมะโรง) ที่สันป่าข่อย
ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิง บริเวณนั้นเป็นหมู่บ้านของชาวคริสเตียน
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ อายุได้ ๗๐ ปี
เป็นบุตรของหนานศรีวิชัย และนางวันดี

เหตุที่ศรีโหม้ได้เดินทางไปอเมริกาเพราะ ซารา ชี๊ค ภรรยาของหมอชี๊ค
จะต้องเดินทางไปรักษาตัวที่อเมริกา และต้องนำลูกทั้งสองกลับไปด้วยไม่มีคนดูแล
หนานศรีวิชัยบิดาจึงส่งศรีโหม้ไปเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ขณะนั้นศรีโหม้มีอายุเพียง ๒๑ ปี

เวลาปีเศษ ศรีโหม้เขียนจดหมายถึงพ่อแม่รวม ๒๔ ฉบับ
ในจดหมายเขียนบรรยายถึงสภาพบ้านเมือง ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี
ความเจริญต่างๆทั้งในอเมริกา และเมืองต่างๆที่ผ่านมา โดยเขียนเป็นภาษาตัวเมืองที่อ่านเข้าใจง่าย
เป็นภาษาพื้นเมืองแท้ๆ ในขณะนั้นภาษาไทยกรุงเทพฯยังไม่แพร่หลายนักในเมืองเชียงใหม่
ดังข้อความย่อหน้าที่หกของหนังสือฝากใบที่หก หน้า ๒๒ จากหนังสือ
"ศรีโหม้ คนเชียงใหม่คนแรกที่ไปอเมริกา" ของบุญเสริม สาตราภัย กล่าวว่า

"อันนึ่งได้ดูเขาเถียงกำลังกันต่างๆปีไหนเขามีหนหนึ่ง เขามีข่วงเป็นวงยาวใหญ่
บางคนล่นไปได้เกิ่งไมล์ บางคนก็ไปได้ไมล์หนึ่ง บางคนก็รอมสองตีน
แล้ววิ่งไปได้สิบศอก แล้วเขาซ้ำเอาคนสองคนมัดแข้งติดกันแถมสี่คนเอาเป็นสอง
แล้วกวดกันล่นเถียงกันไปเวยเต็มที แล้วซ้ำแปลงราวสูงแล้วเอาซ้าขึ้นห้อยไว้สูงสักเจ็ดศอก
แล้ววิดดีดซ้านั้นถูกทุกกำ แล้วเขาแปลงสูงเพียงขื่อเรือนเราแล้ววิ่งข้ามราวสูงนั้นน่ากลัวนัก
 แล้วเขาเอาลูกอำม็อกใหญ่เท่าหน่วยหมากเกลี้ยงช้างใหญ่ เขาตุ้มขึ้นขื่อแล้วโจ้งไป
กำลังเขาแรงเต็มที เขาเล่นเถียงกำลังกันหลายอย่าง ดูเขาบ่อิดบ่อ่อน"


ในย่อหน้าดังกล่าวศรีโหม้ได้พูดถึงการเล่นกีฬา ซึ่งขณะนั้นผู้คนในเชียงใหม่ยังไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จัก
เช่นวิ่งกระโดดข้ามรั้ว แข่งโยนโบล์ลิ่ง และคำพูดเก่าๆเช่น เถียงกำลัง หมายถึงการประลองกำลังหรือแข่งขัน
ลูกอำม็อกใหญ่หมายถึงลูกปืนใหญ่ และหมากเกลี้ยงช้างใหญ่ หมายถึงส้มโอ
ปัจจุบันคำพูดเหล่านี้จะได้ยินได้ฟังกันยากเต็มที

พ.ศ. ๒๔๓๓ ศรีโหม้กลับจากอเมริกาได้เข้าทำงานเผยแพร่ศาสนาคริสต์
และเป็นศิษยาภิบาลคนแรกของโบสถ์คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๔๓๗ จดหมายศรีโหม้ทั้ง ๒๔ ฉบับ คณะมิชชันนารีในขณะนั้นได้รวบรวมจัดพิมพ์ขึ้น
เป็นอักษรพื้นเมือง โดยพิมพ์ที่โรงพิมพ์อเมริกันวังสิงห์คำ เชียงใหม่
ให้ชื่อว่า "หนังสือฝากศรีโหม้แต่เมืองนอกถึงพ่อแม่"
ใช้เป็นตำราเรียนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียนวังสิงห์คำระยะหนึ่ง
และบุญเสริม สาตราภัย ได้จัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๒๓
ใช้ชื่อว่า "ศรีโหม้คนเชียงใหม่คนแรกที่ไปอเมริกา"

ศรีโหม้ได้สมรสกับนางคำป้อ ไชยวัณณ์ มีบุตรธิดารวม ๙ คน.

แชร์ 4689 ดู | 0 ความเห็น

ความเห็น