เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

thejeekung

thejeekung的บล๊อก

thejeekung的主頁 | ดูทั้งหมด

แจกพระไตรปิฏกฉบับสำหรับประชาชน ฟรี! ที่นี

2010-10-04 02:06
 
 
แจกพระไตรปิฏกฉบับสำหรับประชาชน ฟรี!!
 
โหลดที่นี่ครับ
 
1. แนะนำเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน
    เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร. บุณย์  นิลเกษ
   ดร.บุณย? นิลเกษ M.A. (SANTINIKETAN), M.A. (VARANASI), PH.D. (DELHI)
 
2. พระวินัยปิฎก (8 เล่ม)
 
3. พระสุตตันตปิฎก (25 เล่ม)
 
4. พระอภิธรรมปิฎก  (12 เล่ม)
 
 
อาจ๋ารย์ ดร. บุณย์ นิลเกษ เปิ้นบอกหื้อเอามาเผยแพร่เป๋นธรรมทานครับ
เผื่อมีคนสนใจ๋ดาวน์โหลดไปอ่าน ไปค้นคว้าครับ
 
 
 
-------------------------------------------------
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. บุณย์ นิลเกษ (Boon Nilaket)

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปีที่จบ 2519
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศ อินเดีย
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ความชำนาญพิเศษ พุทธศาสนา, อภิปรัชญา, ตรรกศาสตร์ชั้นสูง

วุฒิการศึกษ
1. พุทธศาสตร์บัณฑิต มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2508
2. M.A Visva Hindu University 2512
3. M.A Banaras Hindu University 2512
4. Ph.D. University of Delhi 2518

แชร์ 40236 ดู | 0 ความเห็น

ความเห็น