เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

thejeekung

thejeekung的บล๊อก

thejeekung的主頁 | ดูทั้งหมด

โครงก๋ารเผยแพร่ค่าวในรูปแบบซีดี

2009-12-29 01:41
 
 

 

โครงก๋ารเผยแพร่ค่าวในรูปแบบเสียงบันทึกลงซีดี

 

                                                                                    โดย.... ที่นี่ล้านนาดอทคอม

 

เพื่อนๆ ครับ  ผมมีโครงก๋ารส่วนตั๋วตี้จะทำ "ซีดีค่าว" แบบล้านนามาเผยแพร่หื้อกับคนรุ่นใหม่

และคนทั่วไปได้เอาไปฟังกั๋นเน่อครับ  มีวัตถุประสงค์ตี้สำคัญคือ

1. เพื่อเผยแพร่ค่าวหื้อเป๋นตี้ฮู้จัก

2. เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

3. เพื่อรวบรวมรายได้สนับสนุนกิจก๋รรมของชมรมคนรักค่าว

4. เพื่อรวบรวมรายได้สมทบทุนโครงการ "จุดเทียนทางปัญญา หาตำราให้น้อง"

    http://www.teeneelanna.com/moojoomhao/home/space.php?uid=1&do=blog&id=252

   

     (รายได้จากการขายซีดี 1 แผ่น

      5 บาท สนับสนุนชมรมคนรักค่าว 

      อีก 5 บาท สมทบทุนโครงการ "จุดเทียนทางปัญญา หาตำราให้น้อง"

      ที่เหลือนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อจัดทำซีดีเผยแพร่ต่อไปครับ  )

 

เนื้อหาของค่าวในซีดีแผ่นแรกเป๋นแนวความฮักครับ

ตั้งชื่อว่า "ค่าวฮ่ำกำฮัก"  ลองฟังตั๋วอย่างค่าวได้จากที่นี่ครับ

(ตี้ฟังนี้เป๋นแค่ตั๋วอย่างเน่อครับ อิอิ  ตั๋วแต๊ต้องลองไปฟังในซีดี)

ซีดีค่าวนี้หมู่เฮาจะลองแป๋งกั๋นเองก่อน แบบง่ายๆ ครับ  ต้นทุนประมาณแผ่นละ 15 บาท

ก่อเลยอยากจะประชาสัมพันธ์หื้อเพื่อนๆ กุ๊คนตี้สนใจ๋อยากจะฮ่วมเผยแพร่ค่าวตวยกั๋น

เผื่อว่าจะมีท่านใดสนใจ๋เอาไปแจกหื้อเพื่อนฝูงหรือคนฮู้จักเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ

เช่นแจกเป๋นของตี้ระลึกในงานแต่งงาน  แจกในงานวัด งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่

หรือเป๋นของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปี๋เก่าต้อนฮับปี๋ใหม่ ฯลฯ

 

สามารถติดต่อได้เน่อครับ  ทีมงานที่นี่ล้านนาเฮายินดีตี้จะทำหื้อเป๋นก๋ารเฉพาะในแต่ละงานครับ

เรื่องราคาซีดีขายเพียงแค่แผ่นละ 25 บาท เน่อครับ

แต่ถ้าซื้อ 4 แผ่น  100 บาท แถมหื้อ 1 แผ่นครับ
รวมเป๋น 5 แผ่น ในราคา 100 บาทครับ

ส่วนค่าจัดส่งตางไปรษณีย์ต๋ามจิตศรัทธาครับ

สั่งซื้อได้ตั้งแต่บะเด่วนี้เป๋นต้นไปครับ  อิอิ

ส่วนไผอยู่เจียงใหม่จะไปซื้อตี้ร้านบานเย็น  เชียงใหม่

ถนนคนเดินวัวลาย (วันเสาร์) ก่อได้เน่อครับ  หมู่เฮาจะไปเล่นดนตรีกั๋นตี้หั้นครับ

 

                                                                                           เดอะจิ๊กุ่ง

                                                                              mkchaivuthi@hotmail.com

                                                                                      (083-2018849)

 

------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : เลขบัญชีสำหรับโอนเงินค่าแผ่นซีดีค่าว

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่
ชื่อบัญชี : นายมงคล ชัยวุฒิ
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 566-459349-5

 

 
 
 
ค่าวฮ่ำกำฮัก ตอนที่1

 


15 /4/2551
ลิขิตกล๋อนจ๋า บ่ลาหลีกลี้ ส่งมาตี้หนี้ จากสี่ห้องใจ๋
ฝากลมฝากฟ้า ดาราดวงใส ฝากเมฆลอยไป ไกล๋เถิงบ้านเจ้า
พี่กึ๊ดเติงหา แต๊นาน้องเหน้า พี่หลงพี่เมา ใจ๋แต๊


หักห้ามใจ๋ เอาไว้บ่แป๊ เกิ๋นจักจะแก้ ใจ๋เฮย
ฮักน้องแล้ว แก้วต๋าพี่เหย ฮักแต๊ๆ เลย อยากเผยบอกเจ้า
ฮักแต๊ๆ หนา แต๊นาน้องเหน้า แม่จี๋นงเลา สาวน้อย


บ่ขอฮักไผ หื้อใจ๋ต่ำก๊อย จะฮักสาวหน้อย นางเดียว
คนอื่นนอกนี้ พี่บ่แลเหลียว บ่ก๋ายบ่เตียว บ่เกี่ยวบ่ข้อง
อยากจักฟู่จ๋า สบต๋านั่งจ้อง มาหมายมาจอง น้องจั๊น


อยากหอมแก้มสาว นงเยาว์แต๊นั้น สมัครฮักมั่น สัญญา
อยากกอดน้องไว้ ในแขนพี่หนา แล้วฟู่บอกมา ว่าพี่ฮักเจ้า
อยากจวนขวัญต๋า โนจาน้องเหน้า มาจ้วยนับดาว บนฟ้า


16/4/2551
นอนหนุนตักสาว ยามเฮาอ่อนล้า นอนห่มฮ่วมผ้า เตียงเดียว
พี่ฮักน้องแล้ว แอวกลมกล๋มเกลี๋ยว ใช่จุหยอกเคียว หื้อเสียวใจ๋เหล้น
บ่ใช่จุสาว หื้อเมาตื่นเต้น เป๋นก๋รรมเป๋นเวร เต้านั้น


ฮักแต๊ๆ หนา โนจาน้องจั๊น ใจ๋พี่ฮักมั่น สัญญา
ฝากค่าวนี้ไว้ ในโลกโลก๋า เป๋นจดหมายมา ฟู่จ๋าบอกเจ้า
ถ้าน้องบ่สน คงหม่นใจ๋เศร้า คงหมองคงเซา ใจ๋แต๊


พี่ข่มหัวใจ๋ เอาไว้บ่แป๊ ยากเกิ๋นจะแก้ นอนาย
ถ้าฮักพี่นี้ บ่มีความหมาย ใจ๋พี่คงวาย เสียหายบ่หน้อย
ถ้าน้องบ่สน จังคนต่ำต้อย คนป่าคนดอย ยากไร้


ใจ๋พี่คงหมอง น้ำนองเนตรไซร้ บ่มีหว่างได้ คืนดี
ฮักพี่สักน้อย แม่พลอยใสสี ฮักพี่สักที อย่าหนีจากอ้าย
มาจ้วยเติมเต๋ม เหมือนเข็มคู่ด้าย เหมือนพี่คู่นาย นาฏน้อง


เหมือนเครื่องนนถี ดนตรีป้าดก๊อง คู่กับเสียงก้อง กั๋งวาล
เหมือนกับพี่นี้ ตี้คู่ต๋าหวาน เหมือนถ้วยกับจาน อาหารกับหม้อ
ฮักพี่เต๊อะหนา จั๋นตาดอกอ้อ แม่นวลลออ สาวน้อย


อยากจักมาหา มาจ๋าจื้นจ๊อย ฟู่กับสาวหน้อย ตึงวัน
จิตใจ๋อ่อนล้า ได้ก้ากึ๊ดฝัน มันง่อมมันงัน อยากหันหน้าเจ้า
จึ่งเขียนกำจ๋า มาหาน้องเหน้า เป๋นกล๋อนกำเมา ค่าวไจ๊


ส่งมาหื้อตั๋ว บัวคำน้องไท้ อ่านยามง่อมได้ นอนาง
ฮักของพี่นี้ บ่มีวันจ๋าง บ่ล่อลวงพลาง หื้อหมางหม่นเศร้า
ขอยั้งก่อนหนา โนจาน้องเจ้า กับกล๋อนกำเมา ค่าวนี้


เดิ้กแล้วหนา ต้องลาหลีกลี้ ยั้งก่อนเต้าอี้ นอนาย
สารบรรยาย บ่สุดเสี้ยงถ้อย ก้อยบอกน้องต่อวันลูน ก่อนแลนายเหยฯ

 

"ดุ่งจิ๊เกอะ"

 

---------------------------------------------------------

 

แชร์ 9915 ดู | 30 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • yueng
  yueng 2009-12-29 17:04
  สุดซึ้ง อิอิอิ
 • thejeekung
  yueng: สุดซึ้ง อิอิอิ
  กลั่นมาจากใจ๋ครับ อิอิ
 • arkhomr
  arkhomr 2009-12-29 23:08
  เจ้าพ่อคำกลอนเมืองเหนือเอาอีกแล้วจะรวยไปถึงไนเนี่ย
 • thejeekung
  arkhomr: เจ้าพ่อคำกลอนเมืองเหนือเอาอีกแล้วจะรวยไปถึงไนเนี่ย
  ป่าวคับ แค่งานอดิเรก อิอิอิ
 • vanvisa
  vanvisa 2009-12-30 23:34
  ฟังแล้วก็เคลิ้มไปตวยเจ้า อิอิ
 • thejeekung
  vanvisa: ฟังแล้วก็เคลิ้มไปตวยเจ้า อิอิ
  โครงก๋ารนี้น่าจะเผยแพร่ค่าวไปได้ไกล๋ขึ้นครับ
  เอาม่วนว่าครับ  อิอิ
 • vanvisa
  vanvisa 2009-12-30 23:54
  thejeekung: โครงก๋ารนี้น่าจะเผยแพร่ค่าวไปได้ไกล๋ขึ้นครับ
  เอาม่วนว่าครับ  อิอิ
  แม่นแล้วเจ้ามีCD เวลาอยากฟังจะได้บ่อต้องแอบเข้ามาฟังต๋อนเดิกจ้าววอิอิ
 • thejeekung
  vanvisa: แม่นแล้วเจ้ามีCD เวลาอยากฟังจะได้บ่อต้องแอบเข้ามาฟังต๋อนเดิกจ้าววอิอิ
  ยังบันทึกได้เรื่องเดียวอยู่เลยครับ
  จะเร่งทำหื้อเสร็จครับ  จะได้เอามาเผยแพร่
 • vanvisa
  vanvisa 2009-12-31 00:11
  thejeekung: ยังบันทึกได้เรื่องเดียวอยู่เลยครับ
  จะเร่งทำหื้อเสร็จครับ  จะได้เอามาเผยแพร่
  เจ้าจะรอติดต๋ามผลงานเน้อจ้าววว
 • thejeekung
  vanvisa: เจ้าจะรอติดต๋ามผลงานเน้อจ้าววว
  คับผม อิอิ
 • iviewz
  iviewz 2010-01-02 00:42
  Good!
 • thejeekung
  iviewz: Good!
  ขอบคุณค้าบบบบบบบ
  แตงกิ๊วววว  
 • monkeyclubs
  ฝากเนื้อฝากตั๋ว ตวยคนเน้อครับ ผมมาเป๋นน้องใหม่ ผมอยู่โฮงพิมพ์คับ เผื่อว่ามีหยั๋งเกี่ยวกับงานพิมพ์ทุกอย่างฮื้อผมจ่วย ก่อบอกได้คับ guru_guru2008@hotmail.com เมลล์มาอู้จ๋าก่อได้คับ.....หนานเอ๋
 • monkeyclubs
  อยากใค่ได้ซีดีค่าวกำฮักผ่องคับ ถ้าแล้วเสร็จอย่าใด ก่อบอกกั๋นตวยเน้อคับ อยู่เจียงใหม่เฮานี้คับ จะไปซื้อจูตี้เลยคับ เพราะดีคับ
  ...หนานเอ๋
 • thejeekung
  monkeyclubs: ฝากเนื้อฝากตั๋ว ตวยคนเน้อครับ ผมมาเป๋นน้องใหม่ ผมอยู่โฮงพิมพ์คับ เผื่อว่ามีหย
  ยินดีต้อนฮับครับผม
  ต๋ามสบายครับปี้หนาน อิอิ
 • thejeekung
  monkeyclubs: อยากใค่ได้ซีดีค่าวกำฮักผ่องคับ ถ้าแล้วเสร็จอย่าใด ก่อบอกกั๋นตวยเน้อคับ อยู่เ
  ตอนนี้เสร็จแล้วเน่อครับ
  ยังบ่ได้วางขายตี้ไหนครับ
  ตั้งใจ๋ว่าจะเอาไปขายถนนคนเดินวัวลายครับ (หน้าร้านบานเย็น)

  เรื่องราคาปรับนิดหน่อยเน่อครับ
  ขายแผ่นละ 25 บาท
  แต่ถ้าซื้อ 4 แผ่น  100 บาท แถมหื้อ 1 แผ่นครับ
  รวมเป๋น 5 แผ่น ในราคา 100 บาทครับ
 • thejeekung
  vanvisa: เจ้าจะรอติดต๋ามผลงานเน้อจ้าววว
  ซีดีเสร็จแล้วเน่อครับจ๊อก อิอิ
  อยากได้กี่แผ่นแจ้งมาได้เลยเน่อครับ  
 • thejeekung
  iviewz: Good!
  ซีดีเสร็จแล้วนะค้าบบบบบบบบบบบบบ อิอิ
  อุดหนุนสักแผ่นก่อ  
 • thejeekung
  yueng: สุดซึ้ง อิอิอิ
  ผลงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
  เสาร์หน้าวางแผงที่หน้าร้านบานเย็นครับท่าน อิอิ
 • kaodern
  kaodern 2010-03-09 21:29
  ไม่ธรรมดา...ไม่ธรรมดา...
 • thejeekung
  kaodern: ไม่ธรรมดา...ไม่ธรรมดา...
  สนใจเอาไปแจกงานแต่งงานก่อ อิอิ
 • vanvisa
  vanvisa 2010-03-12 16:24
  thejeekung: ซีดีเสร็จแล้วเน่อครับจ๊อก อิอิ
  อยากได้กี่แผ่นแจ้งมาได้เลยเน่อครับ  
  ส่งมาหื้อจ๊อกมะใดเอิ้นบอกตวยเน้อจ้าว ตี้อยู่เดิมเจ้า..ละอ่อนลาดพร้าวจ้าววว อิอิ
 • thejeekung
  vanvisa: ส่งมาหื้อจ๊อกมะใดเอิ้นบอกตวยเน้อจ้าว ตี้อยู่เดิมเจ้า..ละอ่อนลาดพร้าวจ้าววว อิ
  ได้เลยครับ  ไว้ว่างๆ จะไปส่งหื้อครับ อิอิ
 • vanvisa
  vanvisa 2010-03-12 16:44
  thejeekung: ได้เลยครับ  ไว้ว่างๆ จะไปส่งหื้อครับ อิอิ
  จ้าวววอิอิ
 • ลื้อ
  ถ้าเป็นทำนองค่าวถ้าจะม่วนเนาะ
 • thejeekung
  ลื้อ: ถ้าเป็นทำนองค่าวถ้าจะม่วนเนาะ
  บ่ค่อยแกว่นครับ
  เสียงบ่ค่อยดีตวย  อิอิ
  เอาไว้ว่างๆ จะเซาะคนว่าเป๋นทำนองมาบันทึกเสียงครับ
 • maieak
  maieak 2010-03-29 15:09
  เพราะ ครับ เพราะ
 • thejeekung
  maieak: เพราะ ครับ เพราะ
  ขอบคุณคับผม อิอิ
 • yueng
  yueng 2010-05-21 19:29
  เข้ามาอ่านอีกแล้ว ยังซึ้งเหมือนเดิม
 • thejeekung
  yueng: เข้ามาอ่านอีกแล้ว ยังซึ้งเหมือนเดิม
  แต่งจากชีวิตจริงครับ อิอิ